Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Prawo Claire czyli Projekt Ujawniania Przemocy Domowej został ogłoszony  w UK w 2012 roku. Prawo to nazwane zostało Prawem Claire, od imienia kobiety, która przez kilka lat była nękana,bita, poniżana, maltretowana fizycznie i psychicznie, aż w końcu została brutalnie zamordowana przez mężczyznę, z którym była w związku. 

To Prawo daje obywatelom formalny system pozwalający na złożenie zapytania na temat przeszłości osoby, z którą są w związku oraz na temat innych osób, które znają, a co do których mają podejrzenia o stosowanie przemocy w stosunku do partnerki/partnera/dzieci/rodziców.

Spotkaliśmy się ze szczerym wyznaniem wielu ofiar przemocy domowej, że pewien specyficzny rodzaj wstydu hamował je przed złożeniem takiego zapytania do Policji. Wstydu przed przyznaniem się, że jest się ofiarą osoby, którą się kocha, z którą się dzieli życie, dla której poświęca się swoje dobro i często ciężko zarobione pieniądze.

Faktor psychologiczny wstydu jest związany z niestety tragicznym w skutkach przeświadczeniem, że jak doniesienie na osobę, która stosuje w stosunku do mnie przemoc, to tak jakby przyznanie się, że jestem ofiarą, która nie potrafi sobie samam dać rady. Jak również, tak bardzo polskie przeświadczenie, że donoszą … kapusie.  

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że największym problemem jest to, że rany psychiczne poniesione w wyniku doznania przemocy ze strony partnera są o wiele bardziej destrukcyjne i choć nie są widoczne - zostawiają ślad na całe życie. Proces znęcania się nad partnerką/partnerem odbywa się w zaciszu 4 ścian i jedyni świadkowie to najczęściej dzieci, które potem wnoszą taki model życia w swoje własne wybory partnera/partnerki. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, którą ukrywasz przed światem zewnętrznym, to sięgnij do swojej przeszłości, do swojego dzieciństwa lub okresu dorastania i pomyśl kogo przypominasz, czyj wzorzec wdrażasz w swoje dorosłe życie?
Ofiary przemocy wychowują przyszłe ofiary przemocy. Czy tego chcesz dla swoich dzieci?
Informacje na temat osób, co do których macie podejrzenia o stosowanie przemocy, mogą być ujawnione poprzez zapytanie złożone przez każdego obywatela (t.zw. Prawo do Zapytania) oraz przez instytucję, która ma uzasadnione podstawy do ochrony ofiary przemocy domowej (Prawo do Informacji).

Jeśli informacje będące w posiadaniu Policji dowodzą, że dana osoba ma na swoim koncie wykroczenia/zgłoszenia/ używania przemocy i/lub agresywnego zachowania lub że osoba składająca zapytanie w swoim imieniu lub w obawie o bezpieczeństwo innej osoby którą zna, jest narażona na niebezpieczeństwo użycia wobec niej przemocy przez partnera/partnerki, wtedy Policja ma podstawy do ujawnienia tych informacji.

Celem Prawa Claire jest wzrost bezpieczeństwa publicznego oraz zapewnienie ofiarom przemocy domowej większego bezpieczeństwa poprzez ujawnienie informacji, które mogą im pomoc w podjęciu decyzji o kontynuowaniu lub zakończenia związku. 
Innym celem jest zapewnienie pomocy osobom, które decydują się na zaprzestanie związku z osobą stosującą przemoc domową.

Masz prawo do złożenia zapytania na Policji i pamiętaj, że twoje zapytanie podlega ochronie poufności i nie będzie ujawnione osobie, na temat której żądasz podania informacji. Również nie martw się, jeśli nie znasz wystarczająco dobrze jeżyka angielskiego, ponieważ Policja zapewni ci tłumacza.

Zapytania należy kierować do Policji na terenie, w którym mieszkasz.

Nie czekaj. Nie musisz się już więcej bać. 

Nie musisz uczyć swoich dzieci, że milczenie na temat przemocy w rodzinie doprowadza do tragedii. 

Nie musisz sprawiać, że twoje dzieci będą się bały być w domu, w którym stosuje się przemoc. 

Zawsze, w każdym momencie, możesz uratować swoje życie i przyszłość tych, którzy z tobą żyją pod jednym dachem.
Interella - Konsultacje dla Polaków w UK.