Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

17 kwietnia 2016 roku, na cmentarzu Południowym w Manchester, odbyło się coroczne upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Coroczne spotkanie Polonii przy Pomniku Katyńskim to przywołanie pamięci o polskich żołnierzach zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej , oraz ojczyźnie.

Ta uroczystość to upamiętnienie męczeństwa Polaków, prześladowań, aresztowań zbrodni i deportacji. To także przypomnienie o wszystkich miejscach kaźni, w których pomordowano ponad 20 tys. Polaków strzałem w tył głowy, w tym polskich oficerów.
Uroczystość Katyńską rozpoczęto wspólną modlitwą, którą poprowadził proboszcz tutejszej
Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego ks. Ryszard Sadecki.Pomnik Katyn 800x531
Po wspólnej modlitwie przedstawiciel pokolenia najmłodszej historycznie/przybyłej po 2004r./Polonii, tutejszy parafianin oraz patriota Marcin Miskis odczytał przejmujący
„Katyński Apel Poległych”.
Młody człowiek przywołał także pamięć o ofiarach spod Smoleńska:”...pochyleni w zadumie swoje myśli skierujmy także ku wszystkim, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Zachowajmy pamięć o tych, którzy zginęli pełniąc służbę Rzeczypospolitej w drodze na miejsce upamiętnienia ofiar katyńskich na tej nieludzkiej ziemi . Cześć ich pamięci!”
Odczytany tekst -apel był przywołaniem wszystkich ofiar, z uwzględnieniem w szczególności tych z polskich rodzin zamieszkałych w Manchester, oraz Północnej Anglii i Walii.
Mocne i żywe słowa przywołały smutne fakty oraz przypominały o wszystkich poległych, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę.
Ostatnią częścią spotkania Polonii przed pomnikiem katyńskim było złożenie kwiatów.
Wśród przybyłych i składających wieńce były dzieci z jednej z polskich szkół, harcerze, a także oddana sprawie polskich zesłańców na Syberię p. Ewa Szegidewicz,- reprezentująca Kresy -Family.
Tegoroczna uroczystość przed pomnikiem Katyńskim była zdecydowanie kameralna i skromna, jednak jak zwykle godna, podniosła i wzruszająca.
Joanna Dudzic