Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Merseyside Polonia invites everyone for the third meeting of "Searching for Polish Stories in Liverpool" and to discover Polish heritage in the heart of Merseyside.
 Merseyside Polonia zaprasza wszystkich na trzecie spotkanie z cyklu "W poszukiwaniu polskich historii w Liverpoolu" i odkrywanie polskiej spuścizny w sercu Merseyside.

 Merseyside Polonia invites everyone for the third meeting of "Searching for Polish Stories in Liverpool" and to discover Polish heritage in the heart of Merseyside.
 Merseyside Polonia zaprasza wszystkich na trzecie spotkanie z cyklu "W poszukiwaniu polskich historii w Liverpoolu" i odkrywanie polskiej spuścizny w sercu Merseyside. 
From Poland through Russia, Iran and Egypt to England:
incredible story of the Polish Army during WWII.

Od Polski przez Rosję, Iran i Egipt do Anlgii:
Niesamowite hisotrie Polskiej Armii w czasie II Wojny Światowej.
ENG  

We would like to invite you for the third meeting of "Searching for Polish Stories in Liverpool” during which we will discover more about the Polish history from WWII till now. 

On the third meeting we will be hosting Eva Szegidewicz from Kresy Family Group. This group was set up in Manchaster to promote, honour and preserve the history and experiences of Polish citizens of all religious beliefs and ethnic backgrounds from the Eastern Borderlands of Poland known as Kresy Wschodnie. 

This year in April they will be exhibiting for the second time in Birmingham at "Who Do You Think You Are? Live" the world's largest family history show where they will be helping people to find out more about their Polish ancestors and the journey they made across the world. 


During the meeting Eva will tell us a bit more about the story of the Anders Army and their journey from Russia trough Asia, Africa to England, as well as Polish stories which they have discovered and how they searched for them. 

Then we will continue our trip trough the Liverpool Archives to examine how incredible things are collected there. It’s a great opportunity to discover the common history and to prove that Polish people are not the aliens but people who are and have been a part of Liverpool’s community for years. 

If you know stories about Poles living in Liverpool during the Second World War and after, if you have some souvenirs from that period, you had some Polish relatives, or if you are just interested in history- come and discover with us Polish past in Liverpool.

Date: Tuesday, 31st of January 2017
Time: 5:30-7:30pm
Address: Central Library, 4th floor, Wiliam Brown Street, liverpool L3 8EW
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Free entrance

The project was funded by Big Lottery funding for Celebrate.
PL 
Zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu "W poszukiwaniu polskich historii w Liverpoolu", podczas których próbujemy odkryć polską historię od czasów II wojny światowej do teraz. 

Podczas trzeciego spotkania będziemy gościć Evę Szegidewicz z Kresy Family Group. Organizacja ta została założona w Manchester, aby promować, uczcić i zachować dla potomnych historię i doświadczenia polskich obywateli, wszystkich religii i wszystkich grup etnicznych z Kresów Polski zwanych Kresami Wschodnimi. 

Tego roku w kwietniu, będą oni już po raz drugi prezentować swoją pracę w Birmingham podczas "Who Do You Think You Are? Live" na największym na świecie pokazie historii rodziny, gdzie będą pomagać ludziom dowiedzieć się więcej o swoich polskich przodkach i ich podróżach. 

Podczas spotkania Eva powie nam nieco więcej o historii Armii Andersa i jej wyprawie z Rosji przez Azję, Afrykę do Anlgii, jak również o polskich historiach, które odkryli i jak ich szukali.


Następnie będziemy kontynuować naszą podróż przez Liverpool Archives, aby odkryć jakie niesamowite przedmioty zostały tam zebrane. Jest to wspaniała okazja, aby odkryć wspólną historię i pokazać, że Polacy nie są obcymi, ale ludźmi, którzy są częsią społeczności Liverpoolu. 

Jeśli znasz historie o Polakach żyjących w Liverpoolu w czasie II Wojny Światowej i po niej, posiadasz jakieś pamiątki z tamtego okresu, masz polskich krewnych, albo po prostu interesujesz się historią- przyjdź i odkrywaj z nami polską historię w Liverpoolu. 

Data: Wtorek, 31 stycznia 2017
Godzina: 17:30-19:30
Adres: Central Library, 4th floor, Wiliam Brown Street, liverpool L3 8EW
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wstęp wolny

Projekt jest fundowany przez Big Lottery z funduszy Celebrate.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
//office%40manchesterinfo%This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E5207" target="_blank" style="word-wrap:break-word !important">Instagram
//office%40manchesterinfo%This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E5207" target="_blank" style="color:#EB4102;font-family:Arial;font-size:11px;font-weight:normal;text-decoration:none;line-height:100%;text-align:left;word-wrap:break-word !important">Instagram
Merseyside Polonia – Developing positive relations between the Polish Community and local residents   Liverpool - Sefton - Wirral - Knowsley - St Helens

Our address is: www.merseysidepolonia.com
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Merseyside Polonia · Room 10, 5th Floor · Gostin Building, 32-36 Hanover Street · Liverpool, Merseyside L1 4LN · United Kingdom

Email Marketing Powered by MailChimp