Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
1-GO SIERPNIA MIJA KOLEJNA ROCZNICA OD WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Ta zbrojna akcja przeciwko niemieckiej okupacji to był heroiczny zryw Warszawy.
Był to także wielki polski bunt wobec agresji, zastraszania, represji i przeciwko codziennie postępującemu uciskowi Polaków w ich własnym kraju.
Bez względu na poglądy, czy nawet mając chłodno - racjonalny sposób myślenia, czy znając „zimne”/zbyt racjonalne/ historyczne analizy i dywagacje na temat Powstania Warszawskiego oddajmy hołd wszystkim polskim bohaterom, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie ojczyźnie, wolności oraz walce z nazizmem, i wszelkim przejawom zniewolenia i ucisku człowieka.

Nigdy nie zapominajmy, że Powstanie Warszawskie było obroną polskości i naszej tożsamości narodowej, oraz że do dzisiaj żyją jeszcze i w Polsce i w świecie odważni ludzie

Sierpnia 1944 roku.

CHWAŁA BOHATEROM!

Poniżej zdjęcie p. Anny Przylipiak z domu Olszewskiej rocznik 1921, która od czasów wojny mieszka w Manchester na terenie Wielkiej Brytanii. Pani Anna jako była łączniczka Powstania Warszawskiego nie powróciła po wojnie do Polski z obawy przed represjami wobec żołnierzy Armii Krajowej. Anna Przylipiak zd.Olszewska pseudonim powstańczy Maria przez całe powojenne życie nosi w sobie traumatyczny ból tamtych dni, obrazy warszawskich kanałów, oraz odłamek który utknął w jej głowie podczas wybuchu bomby, i który przypomina o sobie bólem fizycznym, i to nie tylko przy zmianie pogody.

Mimo tych wszystkich przeżyć p. Anna utwierdziła się w wierze, zachowała pogodę ducha, wie dokąd zmierza, i że nie można było wówczas postąpić inaczej.